Bliv vikar i disse afdelinger

Læs om de seks afdelinger, hvor du kan melde dig som vikar.

Målgruppe:

Voksne over 18 år med udviklingshæmning eller med multiple funktionsnedsættelser. Nogle beboere har en psykiatrisk diagnose eller autisme som tillægsdiagnose.

Arbejdsopgaver(eksempler):

Du skal hjælpe og støtte vores beboere, så de kan klare deres hverdag bedst muligt personligt, praktisk og socialt. Dine opgaver kan f.eks. være at motivere til og hjælpe med at komme ud af sengen, med at komme i bad, med post, med indkøb, lettere rengøring, og at tage initiativ til og deltage i forskellige aktiviteter og sociale fællesskaber.

Besøg Rosenholms hjemmeside.


Målgruppe:

Børn og unge i alderen 0-18 år med multiple funktionsnedsættelser, som kan have udfordringer med spasticitet, epilepsi samt hjerneskader.

Arbejdsopgaver(eksempler):

Du skal hjælpe og støtte vores børn og unge i alle de opgaver, der hører dagligdagen til. Vores beboere har et stort behov for hjælp og støtte til alle praktiske opgaver. Udover det praktiske er dine opgaver også at tage initiativ til og deltage i aktiviteter og sociale fællesskaber. Det kan være alt fra biograftur til puslespil med mere.

Besøg Tjørringhus' hjemmeside.


Målgruppe:

Børn og unge i alderen 5-18 år med personligheds- og tilknytningsforstyrrelser f.eks. autisme og ADHD.

Arbejdsopgaver(eksempler):

Du skal motivere og guide vores børn og unge i mange af dagligdagens gøremål. Vores beboere har brug for tydelige voksne, der kan skabe struktur forudsigelighed i hverdagen med særligt tilrettelagt støttesystemer.

Se Agerbos hjemmeside.


Målgruppe:

Vores målgruppe er unge i alderen 18-30 år med udviklingshæmning og med eventuelle tillægsdiagnoser som en psykiatrisk diagnose. Det er unge, som har brug for stabile og trygge rammer. De unge er en del af et bofællesskab med aktiv deltagelse i daglige gøremål som indkøb, madlavning og rengøring.

Arbejdsopgaver(eksempler):

Du skal støtte den unge i at færdes i nærmiljøet, at hjælpe med praktiske ting, at sørge for at der bliver lavet aftensmad i botilbuddet, at tage initiativ til og deltage i aktiviteter og at motivere og støtte til personlig pleje.


Målgruppe:

Målgruppen på Bytoften er borgere over 18 år med en moderat eller svær erhvervet hjerneskade og/eller et fysisk handicap.

Arbejdsopgaver:

Du skal hjælpe og støtte vores beboere, så de kan klare deres hverdag bedst muligt personligt, praktisk og socialt. Dine opgaver kan f.eks. være at motivere til og hjælpe med at komme ud af sengen, i bad, toiletbesøg, post, indkøb, lettere rengøring, og at tage initiativ til og deltage i forskellige aktiviteter og sociale fællesskaber.


Målgruppe:

Voksne over 18 år med udviklingshæmning. Målgruppen er en del af et bofællesskab med aktiv deltagelse i daglige gøremål som indkøb, madlavning og rengøring.

Arbejdsopgaver(eksempler):

Du skal støtte vores beboere i at færdes i nærmiljøet, at hjælpe med praktiske ting, at sørge for at der bliver lavet aftensmad i botilbuddet, at tage initiativ til og deltage i aktiviteter og at motivere og støtte til personlig pleje.


Tilmeld dig vikarbanken

Via vikarbanken kan du søge arbejde på seks forskellige botilbud i Herning Kommune.

Tilmeld dig vikarbanken