Bliv vikar i disse afdelinger

Luk alle
Åben alle

Rosenholm

Målgruppe:

Voksne over 18 år med udviklingshæmning eller med multiple funktionsnedsættelser. Nogle beboere har en psykiatrisk diagnose eller autisme som tillægsdiagnose.

Arbejdsopgaver (eksempler):

Du skal hjælpe og støtte vores beboere, så de kan klare deres hverdag bedst muligt personligt, praktisk og socialt. Dine opgaver kan f.eks. være at motivere til og hjælpe med at komme ud af sengen, med at komme i bad, med post, med indkøb, lettere rengøring, og at tage initiativ til og deltage i forskellige aktiviteter og sociale fællesskaber.

Besøg Rosenholms hjemmeside.

Tjørringhus

Målgruppe:

Børn og unge i alderen 0-18 år med multiple funktionsnedsættelser, som kan have udfordringer med spasticitet, epilepsi, syndromer samt hjerneskader.

Arbejdsopgaver (eksempler):

Du skal hjælpe og støtte vores børn og unge i alle de opgaver, der hører dagligdagen til.

Vores børn og unge har et stort behov for hjælp og støtte til alle praktiske opgaver. Udover det praktiske er dine opgaver også at tage initiativ til at deltage i aktiviteter og sociale fællesskaber og tage initiativ til at skabe aktiviteter indenfor den faste dagsrytme. Der kan for eksempel være tv, højt læsning, leg med iPad eller sansestimulerende legetøj eller musik.

Besøg Tjørringhus' hjemmeside.

Agerbo

Målgruppe:

Børn og unge i alderen 5-18 år med personligheds- og tilknytningsforstyrrelser f.eks. autisme og ADHD.

Arbejdsopgaver(eksempler):

Du skal motivere og guide vores børn og unge i mange af dagligdagens gøremål. Vores beboere har brug for tydelige voksne, der kan skabe struktur forudsigelighed i hverdagen med særligt tilrettelagt støttesystemer.

Se Agerbos hjemmeside.

Bo- og StøtteCenter Herning (Bofællesskaber)

Målgruppe:

Vores målgruppe er voksne fra 18 år med udviklingshandicap og med eventuelle tillægsdiagnoser som en psykiatrisk diagnose. Det er beboere, som har brug for stabile og trygge rammer. Beboerne er en del af et bofællesskab med aktiv deltagelse i daglige gøremål som indkøb, madlavning og rengøring. 

Arbejdsopgaver(eksempler):

Du skal støtte beboerne så de har en god hverdag, hvor de klarer sig godt – personligt, praktisk og socialt. færdes i nærmiljøet, Du støtter beboerne til at tage initiativ til og deltage i forskellige aktiviteter. 

Hjemmeside www.bsh.herning.dk

Neurocenter Bytoften

Målgruppe:

Unge og voksne over 18 år med en moderat eller svær erhvervet hjerneskade og/eller et fysisk handicap.

Arbejdsopgaver (eksempler):

Du skal hjælpe og støtte vores beboere, så de kan klare deres hverdag bedst muligt personligt, praktisk og socialt. Dine opgaver kan f.eks. være at motivere til og hjælpe med at komme ud af sengen, i bad, toiletbesøg, post, indkøb, lettere rengøring, og at tage initiativ til og deltage i forskellige aktiviteter og sociale fællesskaber.

Se Neurocenter Bytoftens hjemmeside.

Mosaikken

Målgruppe:

Vores målgruppe er voksne fra 18 år med autisme og evt. også ADHD, et udviklingshandicap eller andet, som gør, at de har brug for lidt, en del eller omfattende støtte og hjælp til at klare deres hverdag. Det er en beboergruppe, som har brug for en tryg hverdag med et kendt dagsprogram, der byder på udviklende og meningsfulde aktiviteter. 

Arbejdsopgaver (eksempler):

Du støtter og hjælper vores beboere i de daglige gøremål, i forskellige aktiviteter og til at indgå i sociale sammenhænge og i samvær med øvrige beboere. 

Læs mere om os her

Tilmeld dig vikarbanken

Skriv dig op, hvis du ønsker at blive vikar på handicapområdet i Herning Kommune.

Tilmeld dig vikarbanken.

Har du spørgsmål?

Kontakt

Henriette Engsig
Kvalitets- & Udviklingskoordinator
Tlf.: 4023 6748
E-mail hchhe@herning.dk

Vi anbefaler brug af sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.